Jdi na obsah Jdi na menu
 


18. 10. 2010

 Zde je velmi dobrá pomůcka badatele UFO jevů. Tuto by měl KAŽDÝ Ufolog znát a pracovat s ní. Tabulka je zapůjčena z Projektu Záře s laskavým svolením jejího vedoucího pana Vladimíra Šišky. Děkujeme.  

Materiál Projektu Záře.

Tabulka možných identifikací při vyhodnocování UFO možné vysvětlení

charakteristika jevu

pomůcky pro vyhodnocení

A. jevy přírodní povahy

meteory, bolidy

světelný jev trvající max. několik sekund až desítek sekund - koule nebo ovál či skupina bodů, rovný přímý let, možná i prudká zjasnění

dotaz na hvězdárnu

(nebo AÚ Ondřejov)

http://meteor.asu.cas.cz/db/report/

http://www.imo.net/calendar/

polární záře

světelné jevy velké variability, vždy severním směrem

dotaz na hvězdárnu

http://sidc.oma.be/LatestSWData/

LatestSWData.php

http://spaceweather.com/

http://ukazy.astro.cz/polar.php

jasné planety, hvězdy Měsíc

stacionární jevy obvykle nízko nad obzorem kdy dochází k refrakci světla, často mýlka při pozorování dalekohledem (barevné měnící se okraje)

mapa hvězdné oblohy

programy: Nebeský kalendář,

Noční obloha, Stellarium...

jiný astronomický jev (např. komety)

pomalý (tzv. hodinový) pohyb na obloze od V k Z,

dotaz na hvězdárnu http://www.planetarium.cz/kalendar/

kulový blesk

světelný útvar (nejčastěji koule) většinou bílé barvy, ne větší neţ 0,5m , pohyb i proti větru, existence kratší neţ 120s, často před při nebo po bouřce (není podmínkou!), časté energetické projevy

viz kniha doc. Ivana Štolla

“Tajemství kulového blesku” (Horizont 1988)

http://www.chmi.cz/meteo/rad/blesk/blesk_data.php

plošný výboj

často prudké záblesky osvětlující část oblohy (nebývá slyšet hřmění)

zprávy o počasí

http://www.chmi.cz/meteo/rad/blesk/blesk_data.php

 

mrak (altocum.lenticularis)

nezvyklé typy mraků vznikají často za hřebeny hor

http://clim-bing.sweb.cz/pocas/pocas.htm (vše o počasí)

větrný vír (tromba, “čertík”)

drobný vzdušný vír často do sebe natáhne prach, či smětí, čímţ nabyde podobu tmavého, různě se kroutícího protáhlého útvaru - často můţeme za UFO povaţovat i drobný předmět (unikátní jsou průsvitné mikrotenové pytlíky!), který se ve vzdušném víru pohybuje; podmínkou pro vznik je teplé až dusné počasí

vlastní úvaha

chemoluminiscence, elektroluminiscence

málo známé projevy

halový jev

charakteristické světelné kruhy kolem Měsíce nebo Slunce, vytváření světelných “křížů”, tzv. boční Slunce

zprávy o počasí

http://www.astronomie.cz/download/halove-jevy.pdf

http://ukazy.astro.cz/halo.php

dotaz na hvěz.(znají též velmi dobře astronomové)

Zrcadlení a další optické jevy

Stín se světelnou koronou vržený do mlhy (časté v horách), možnost zrcadlení vzdálených světel města, či odlesky bouřky na stěně mezi přicházející studenou frontou a teplým vzducehm

zprávy o počasí

http://ukazy.astro.cz/

hořící plyn

mihotavé světlo - v blízkosti bažin, hnojišť, skládek apod.

znalost místa, není však jisté

zda vůbec tento jev existuje!

světélkující hmyz, ptáci, zvířata

hmyz přichází v úvahu jen v letních měsících, u ptáků či zvířat nutná blízkost ztrouchnivělých stromů, pařezů, či jiného zdroje světélkujícího materiálu

jen důkladná rešerše na místě

B. Jevy způsobené technickou činností člověka

dopravní letadlo

a) zvětšující se světlo na jednom místě (až 3 minuty) pak pohasnutí a zrychlující se pohyb, objeví se červené a zelené světlo, při odletu světelný kříž,

b) prolínající se bílé (žluté) a červené světlo, pulsace či blikání vždy v sekundových intervalech, většinou pomalý zhruba přímý let

c) bílé nebo červené světlo zdánlivě poskakující cik-cak po klikaté zhruba vodorovné trase (antikolizní maják)

mapa letových tras

ŘLP

Kontakt na místní letiště

a aerokluby

možné vysvětlení

charakteristika jevu

pomůcky pro vyhodnocení

d) zespodu osvětlený stříbřitý bumerang nebo kříž (osvětlené nízkoletící letadlo pozemním zdrojem)

rogallo, ultralehký letoun, sportovní letadla

obdobné jako b) nebo c) v předchozím případě, rogallo jako tmavý bumerang, nebo pomalu se pohybující stálé světlo

plány sportovních leteckých akcí

http://www.skyfly.cz/letiste_list.php3?cesky=1

vojenské letadlo

různě manévrující červené či bílé (žluté světlo), někdy se dá rozeznat sekundové blikání majáčku

info@army.cz

http://www.acr.army.cz/struktura/spolecne-sily/

vzdusne-sily/vzdusne-sily-acr-117/

ŘLP

drak, dětský balonek atd.

pohyb souhlasný s větrem, nebo na místě

létající lampiony (horkovzdušné balonky)

většinou oranžově zářící objekty, nestejnoměrný svit, pohyb souhlasný s větrem ale i různé změny směru a kymácení

u většího mnoţství lze vysledovat

podle akce (Valentýn, různé oslavy atd)

světlice, ohňostroj

pohyb vzhůru a zpět, světelné efekty

vyhodnocení moţného místa

(např. vojenský prostor)

reklamní světla

zpravidla různé formy světelného prstence nebo prstenců nebo světelných lopatek v kruhu někdy i jednotlivá světla, kyvadlovitý pohyb tam a zpět, synchronně s tím i otáčení útvaru tam i zpět, stříbřitá barva; nutno počítat se zdrojem v okruhu aţ 25 km(!) i s tím, ţe světla mohou být viditelná i na bezmračné obloze (při teplotní inverzi

zjistit zdroj (diskotéky, noční podniky,

ale i reklamní akce, výstavy atd.)

horkovzdušný balón

koule/kruh bílé či oranžové barvy (v noci - upoutaný smí létat i v noci !) pomalý pohyb souhlasně s větrem, někdy záhadný zvuk (hořák)

plány sportovních leteckých akcí

(L+K),

předpovědi počasí (směr větru)

meteorologický balón či jeho rozpad

světelný bod obvykle jasnější neţ Venuše

(dá se zvětšit v dalekohledu), velmi pomalý pohyb,

vždy za soumraku či svítání, při zániku dojem exploze,

na místě “obláček” a rozdělení na několik kusů

zanikající kosmická technika

přímý rovný let světelných objektů různé barvy i tvaru (často několik souběžně letících bodů), o něco pomalejší let než meteory, časté změny jasnosti

http://www.kosmo.cz/modules.php?op=modload&name=kosmo&file=index&fil=/m/novinky/starty/current.htm

http://nssdc.gsfc.nasa.gov/spacewarn/spx681.html http://www2.jpl.nasa.gov/calendar/

http://www.lib.cas.cz/space.40/SPACE40.HTM

dotaz na hvězdárně

druţice na oběžné dráze (a související efekty

a) družice - světelný bod, často pravidelně měnící intenzitu či pravidelně blikající, přímý rovný let (přelet celé oblohy řádově v minutách), směr většinou přibliţně od Z k V

b) Iridium - několikasekundový pomalu se pohybující jasný záblesk

c) vypuštěné palivo - světélkující obláček různého tvaru na noční obloze

dotaz na hvězdárně

http://www.gsoc.dlr.de/satvis

http://www.n2yo.com/

kondenzační pruh, kouřové efekty raket a letadel

různé světélkující nebo kouřové pruhy na obloze

mapa letových tras,

konzultace s meteorologem

pozemní zdroje světla (lampy, reflektory aut apod.)

občas zmatou silné výbojky na stavbách, nebo odlesk reflektorů automobilů při jízdě do kopce na mracích

místní znalost, experimentální

ověření

C. Subjektivní chyby pozorovatele

mylné hodnocení fotografií

většinou různobarevné skvrny na fotografii, známé poloprůsvitné útvary (orby) atd.

Fotoexpertíza u orborníků

leţ, podvod, novinářská kachna

zpravidla přehnané nebo fantasmagorické zprávy

Zdravý rozum

fyziologická porucha (zrakový klam)

někdy popisováno jako tmavší tečky s průsvitným okrajem pomalu plovoucí většinou směrem dolů (k obzoru)

konzultace s lékařem

jev psychologické povahy (přikrášlující fantazie)

časté u dětských popisů, ale i nekritických dospělých pozorovatelů, kteří jsou si jiţ předem jistí tím co viděli

nejlépe se dá ověřit výpovědí opakovanou po delší době

možné vysvětlení

charakteristika jevu

pomůcky pro vyhodnocení

psychická porucha

velká variabilita, častější u kategorií blízkých setkání

konzultace s odborníkem

následek poţití drog, halucinogenů či léků

bizarní příběhy, nepřiměřené reakce

dotaz na nemoci, odhad

osoby

Poznámky:

Ve sloupci “pomůcky pro vyhodnocení” samozřejmě neuvádím tu nejdůleţitější a nejobecnější pomůcku každého poctivého badatele, použitelnou ve všech případech - a tou je vlastní důkladné studium nejen ufologických knížek, ale i souvisejících jevů. Uvítám samozřejmě jakékoliv další možné varianty, nové nápady či upozornění na možné chyby.

Dále je možné nechat vyhodnotit vzorky z kruhů v obilí mikroskopicky s možností mikrofotografie - je však třeba zaslat vzorky jak z různých míst obrazce tak i mimo něj.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

UFO a naše realita

(děduchax, 17. 1. 2013 21:44)

Mnoho pozorování hmotných objektů,- je to zhmotnění duchovních bytostí z jiné reality,ať kladných,většinou záporných, které nelze, jako lidská bytost pochopit, mluví o nich Bible.
Aby se mohli projevit, musí se zhmotnit a ještě k tomu používají t.zv. mimikry, proto ta různorodost,
abychom to chápali jinak, tak, jak si oni přejí.